Ljudi su najvažniji resurs u životu

A ja sam vam uvijek bila loš trgovac i na riječ marketing dobijem averziju. Nisam osoba koja kupuje jer je nešto aktuelno, reklamirano, nose poznati, hit je sezone, spašava mi život i tome slično. Jednostavno imam otpor prema reklamama.

Bilo mi je također jasno i da ću trebati da pišem na način koji će najbolje izražavati mene i ono što radim, imajući na umu ljude kojima se obraćam.

Kako pravnici mogu pomoći društvu da ozdravi od traume

Danas sam bila pozvana da sa grupom studenata treće i četvrte godine prava obiđemo memorijale na Uborku i u Sutini. (Moji otac i djed su ubijeni na lokaciji Uborka 1992. godine i taj zločin još nije presuđen.) Govorila sam im o ljudskoj i političkoj i pravnoj dimenziji počinjenog zločina onako kako ja to razumijevam nakon […]