Ljudi su najvažniji resurs u životu

A ja sam vam uvijek bila loš trgovac i na riječ marketing dobijem averziju. Nisam osoba koja kupuje jer je nešto aktuelno, reklamirano, nose poznati, hit je sezone, spašava mi život i tome slično. Jednostavno imam otpor prema reklamama.

Bilo mi je također jasno i da ću trebati da pišem na način koji će najbolje izražavati mene i ono što radim, imajući na umu ljude kojima se obraćam.